PhDr. Peter KUCEK
 
Mgr. Lujza KUCEKOVÁ

 

Personálna agentúra PhDr. Peter KUCEK NOVIDEA, vznikla v roku 1992. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami a kontaktmi, kvalitnou metodologickou výbavou a progresívnym know-how. Odbornosť pracovného tímu sa permanentne obohacuje o najnovšie teoretické poznatky a rozvíja aj vďaka vlastnému výskumu a odbornej publikačnej činnosti. Samozrejmosťou je striktné dodržiavanie etických princípov a svedomitá práca. Od 1.1.2009 sa spoločnosť transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Svoje služby poskytuje NOVIDEA, s.r.o. v 2 divíziách :

I. PERSONÁLNE PORADENSKÁ AGENTÚRA
II. NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE – AMBULANCIA V ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROCH :

- Klinická psychológia
- Pracovná a organizačná psychológia
- Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia

 

Naša vízia

Byť tu aj o 100 rokov ako prospešná a dôveryhodná inštitúcia.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

Vysoká odbornosť
Pracovitosť
Morálnosť

Naša obchodná taktika:

Poskytovať tak kvalitné služby, aby nás naši klienti odporúčali druhým – našou reklamou musí vždy byť náš spokojný klient.

 

OCENENIA

2017
NOVIDEA, s.r.o.
FINALISTA
Najlepší výberový proces
2017 v kategórii Malé
personálne agentúry
2016
NOVIDEA, s.r.o.
FINALISTA
Najlepší výberový proces
2016 v kategórii Malé
personálne agentúry
2015
NOVIDEA, s.r.o.
3. miesto
Najlepší výberový proces
2015 v kategórii Malé
personálne agentúry
2013
NOVIDEA, s.r.o.
TOP 10
Najlepší výberový proces
2013 v kategórii Malé
personálne agentúry
2012
NOVIDEA, s.r.o.
2. miesto
Najlepší výberový proces
2012 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Malé personálne agentúry
2011
NOVIDEA, s.r.o.
TOP 10
Najlepší výberový proces
2011 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Malé personálne agentúry
2010
NOVIDEA, s.r.o.
v TOP 10
Najlepší výberový proces
2010 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Personálne agentúry
2009
NOVIDEA, s.r.o.
3. miesto
Najlepší výberový proces
2009 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Personálne agentúry
2009
Lujza Kuceková
v TOP 10
Najlepší výberový proces
2009 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Konzultanti
2008
Lujza Kuceková
TOP 10
Najlepší výberový proces
2008 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Konzultanti
<<
>>
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje