ČO HOVORÍ ZÁKON? 

Psychologické posúdenie žiadateľa o zamestnanie / zamestnanca, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi je stanovené zákonom č. 305 /2005 Z. z.,  par 58  a vyhlášky 103/2018 Z. z. MPSVR SR

 

 

 

AKO SA OBJEDNAŤ.

Svoju prácu si organizujeme tak, aby ste u nás nemuseli zbytočne čakať. Objednajte sa preto prosím, dopredu na telefonickom čísle  052/77 221 91 alebo 0905 621 986.

Psychologické vyšetrenia realizujeme denne, spravidla o 8,00 hod ráno a o 13,00 hod popoludní, prípadne po dohode v inom, Vám vyhovujúcom čase.

ČO SI PRINIESŤ.

Prineste si občiansky preukaz  a okuliare, ak ich používate

Nezabudnite, že v psychologických testoch sa odzrkadlí Vaša prípadná únava alebo potuženie sa alkoholom. Príďte oddýchnutí, nie po nočnej zmene. 

AKÁ JE CENA?

Aktuálny cenník nájdete v sekcii cenník.

 

 

 

   

/Psychotesty pre vodičov/

  • Psychologické posúdenie vodičov motorových vozidiel
  • Psychologické posúdenie psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe

/Psychotesty na zbrojný preukaz/

  • Psychologické posúdenie špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva v zmysle zákona č. 128/2011 Z. z.
   

/Psychotesty SBS/

  • Psychologické posúdenie pracovníkov na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti  súkromnými bezpečnostnými službami podľa zákona č. 473/2005 Z. z.

/Psychotesty – zamestnanci v osobnom
kontakte s deťmi/

  • Psychologické posúdenie žiadateľov o zamestnanie a zamestnancov, ktorí prichádzajú do osobného kontaktu s deťmi zákonom č. 305 /2005 Z. z., par 58 a vyhlášky 103/2018 Z. z. MPSVR SR
 
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje