/Psychotesty pre vodičov/

  • Psychologické posúdenie vodičov motorových vozidiel
  • Psychologické posúdenie psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe
 

/Psychotesty na zbrojný preukaz/

  • Psychologické posúdenie špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva v zmysle zákona č. 128/2011 Z. z.
 

/Psychotesty SBS/

  • Psychologické posúdenie pracovníkov na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti  súkromnými bezpečnostnými službami podľa zákona č. 473/2005 Z. z.
 

/Psychotesty – zamestnanci v osobnom
kontakte s deťmi/

  • Psychologické posúdenie žiadateľov o zamestnanie a zamestnancov, ktorí prichádzajú do osobného kontaktu s deťmi zákonom č. 305 /2005 Z. z., par 58 a vyhlášky 103/2018 Z. z. MPSVR SR

 

Ako sa objednať, čo si priniesť,  dôkladne si preštudujte priamo na podstránkach už podľa toho či sa k nám chystáte na:

Nezabudnite, že v psychologických testoch sa odzrkadlí vaša únava, alebo intoxikácia.
Príďte oddýchnutí, nie po nočnej zmene.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje