zobraziť i archív

Stavebný majster

Spať na: Stavbyvedúci
Stavebníctvo
STAVTATRY, s.r.o.
SR - podľa miesta stavby
14. 4. 2021
 • SŠ/ VŠ so stavebným zameraním,
 • dobrá orientácia v stavebnej dokumentácii,
 • podmienkou je prax v odbore  a preukázateľné skúsenosti s riadením ľudí,    
 • užívateľská úroveň práce s PC,
 • aktívna vodičská prax.  
 • Samostatný, veľmi  zodpovedný, spoľahlivý a pracovitý typ, s dobrými organizačnými a riadiacimi schopnosťami.
 • Bydlisko prednostne Poprad a okolie, s ochotou pracovať podľa potreby aj mimo bydliska, t.j.  v mieste, kde sa nachádza aktuálna stavba.
 • Zodpovednosť za koordináciu a riadenie stavebných zákaziek, ktoré sa realizujú  v rámci celej SR,  t.j. :
 • realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite,
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov,
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu,
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality.
 • zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie,
 • riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov,
 • príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce,
 • odsúhlasovanie objednávok a následne prijatých faktúr za prijaté materiály a služby od subdodávateľov,
 • operatívne riešenie problémov,  ohrozujúcich vecné alebo časové plnenie finančných rozpočtov a časových harmonogramov projektov.
 • pracovné viacdňové výjazdy na miesto realizácie zákazky  v rámci celého Slovenska.  

Naším klientom je spoločnosť Stavtatry, s.r.o. Poprad ( www.stavtatry.sk )

 • Zázemie etablovanej stavebnej spoločnosti so sídlom v Poprade, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2004,
 • korektný prístup zamestnávateľa s osobným prístupom,
 • stabilné a perspektívne zamestnanie, možnosť realizovať sa vo vyštudovanom odbore a uplatniť svoje doterajšie odborné skúsenosti.
 • Ponúkaný plat :  od 1200 eur brutto ( podľa praxe) + pohyblivá zložka 

 

 

 • Svoj životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje