zobraziť i archív

Sociálny pracovník v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení

? Ostatné pracovné kategórie
DOMOVINA, n.o.
Žehra - Hodkovce
8. 5. 2023
 • VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca,
 • prax v odbore aspoň 3 roky,
 • dobrá znalosť zákona o sociálnych službách,
 • skúsenosti s klientelou s mentálnym postihnutím vítané,
 • užívateľská znalosť práce s PC (Word, Excel),
 • Samostatný, komunikatívny a empatický  typ, s ústretovým  a profesionálnym     prístupom a s autentickým vzťahom k ľuďom, aj ku svojej práci.
 • Poskytovanie pomoci novoprijatým klientom pri ich adaptácii sa na interné podmienky,
 • zabezpečovanie kontaktu klienta s rodinným prostredím, komunikácia s príbuznými,
 • plánovanie, organizácia a participácia na záujmovej činnosti v zariadení (kultúrne,  športové, spoločenské, duchovné a iné aktivity),
 • účasť na ranných komunitách,
 • stanovovanie a kontrola interdisciplinárneho tímu, ktorý sa podieľa na tvorbe individuálnych a rizikových plánov klientov a priebežná kontrola týchto plánov, 
 • administratíva, tvorba dodatkov a zmlúv.
 • Pracovná doba  flexibilná 40 hodín týždenne, pondelok – piatok, začiatok medzi 6,00 - 8,00 hod.    
 • Naším klientom je nezisková organizácia Domovina, n. o.   neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.
 • Svoje sociálne služby poskytuje n.o. celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení
 • Sídlo n.o.  je v obci Žehra, časť Hodkovce,  https://domovina-no.sk/
 • Príležitosť realizovať sa vo vyštudovanom odbore,
 • zmysluplná práca v inštitúcii, ktorej cieľom je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a a plnohodnotný život a podporiť ich v samostatnosti a k začleneniu sa do spoločnosti,
 • stabilné a dlhodobé zamestnani

  Ponúkaný plat : základný plat brutto 950 EUR

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry novidea@novidea.sk  
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje