zobraziť i archív

Kuchár/-ka - vedúci stravovacej prevádzky v školskom zariadení

Obchod , služby
Krásne Sady
Mlynica
1. 8. 2022
 • SOU/ SŠ – v odbore kuchár,
 • preukázateľná prax v odbore,
 • ovládanie technológie pri príprave diét a odborné znalosti v súlade s poznatkami zdravej výživy detí,
 • skúsenosti s tvorbou  rozpočtových noriem a kalkulácie stravy,
 • skúsenosti na pozícii vedúcej školskej jedálne veľmi vítané,  
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických a  hygienických predpisov,
 • schopnosť pripravovať zdravú a vyváženú stravu pre deti,
 • ovládanie programu na riadenie stravovacej prevádzky, skúsenosti s  programom SOFT GL výhodou.
 • Zodpovedný, samostatný a kooperatívny kandidát s precíznym prístupom k práci, so  zmyslom pre poriadok a čistotu, s dobrými  komunikačnými  a organizačnými schopnosťami a s priateľským vzťahom k deťom.

Zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovacieho úseku v podmienkach súkromnej spojenej školy (MŠ a 1. stupeň ZŠ),

 • príprava menu,
 • normovanie jedál, zodpovednosť za dodržiavanie receptúr a technológií pri príprave jedál, za ich výživovú a energetickú hodnotu, ich pestrosť pri príprave jedálnych lístkov pre cca 100 stravníkov,
 • zabezpečenie dennej prevádzky kuchyne, t.j. príprava stravy,  zodpovednosť za presné dodržiavanie receptúr, kvality a množstva použitých surovín a za kvalitu podávaných jedál,
 • zodpovednosť za správnu technológiu pri príprave diét, rozpočtových noriem, kalkulácií stravy
 • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických podmienok v stravovacej prevádzke a v skladoch potravín v zmysle platnej legislatívy,
 • materiálno-technické zabezpečenie stravovacej prevádzky,
 • skladové hospodárstvo (zásobovanie skladov tovarom: objednávky, príjem, výdaj tovaru zo skladu, hmotná zodpovednosť, vykonávanie pravidelných inventúr skladových zásob, dodržiavanie podmienok skladovania tovaru, sledovanie zásob a ekonomické narábanie so surovinami),
 • zabezpečovanie prevádzkyschopnosti strojového zariadenia,
 • zaznamenávanie počtu stravníkov a odovzdávanie podkladov pre následnú fakturáciu,
 • sledovanie čerpania limitu stravnej jednotky (denne),
 • vypracovanie mesačnej, štvrťročnej, polročnej a ročnej závierky hospodárenia stravovacieho úseku
 • riadenie a kontrola podriadených, koordinovanie ich činností pri príprave jedál a dodržiavaní ich kvality
 • Naším klientom je  spoločnosť Krásne Sady - servisná a prevádzková, a.s., ktorá je  zriaďovateľom súkromného vzdelávacieho Zariadenia lesnej pedagogiky.
 • Zariadenie lesnej pedagogiky sa venuje tvorbe a realizácii zábavno-vzdelávacích programov pre školské kolektívy aj pre širokú verejnosť, v ktorých sa zážitkovou formou prepájajú rôzne vzdelávacie oblasti s prírodou. 
 • V areáli zariadenia sa nachádza elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade- základná škola a súkromná materská škola, k dispozícii majú plne vybavenú kuchyňu.
 • Stabilné zamestnanie a samostatná  práca v priateľskom prostredí, kde sa vyznávajú hodnoty zdravého životného štýlu,
 • príležitosť pre sebarealizáciu v oblasti zdravého stravovania,
 • pravidlená pracovná doba, voľné víkendy.  
 • Ponúkaný plat :  1100 EUR brutto

 • Odmeny do výšky 200 EUR – podľa presne stanovených kritérií po skúšobnej lehote

 

 • Životopis pošlite na e-mailovú adresu adresu agentúry novidea@novidea.sk.
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje