zobraziť i archív

Elektroúdržbár

Výrobný priemysel
Schüle Slovakia, s.r.o.
Poprad
21. 9. 2021
 • SOU/ SŠ elektrotechnického zamerania,
 • podmienkou je odborná spôsobilosť min. podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • skúsenosti so strojovým zariadením,
 • základné počítačové zručnosti
 • základná znalosť nemeckého jazyka výhodou,
 • dobrý zdravotný stav, ktorý umožňuje výkon práce v nočných zmenách,
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh, samostatnosť, zručnosť, presnosť, spoľahlivosť.
 • Zaistenie plynulého chodu strojov a zariadení (hydraulických, elektrických a mechanických) v podmienkach výrobného závodu, t.j.
 • údržba a oprava strojov a zariadení,
 • inštalačné a elektroinštalačné práce,
 • oprava slaboprúdových zariadení,
 • odstraňovanie porúch na technických zariadeniach,
 • kontrola technologických zariadení,
 • počas  zaučení práca v nepretržitej prevádzke (= dvojzmenná prevádzka, 12-hod. zmeny)
 • Naším klientom je Schüle Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou tlakových odliatkov z hliníkových zliatin pre automobilový priemysel a pre pneumatické riadiace systémy.
 • Zázemie etablovanej zahraničnej automotive spoločnosti,
 • stabilné a perspektívne zamestnanie,
 • odborný rast,
 • bezplatná doprava do zamestnania,
 • bohatý sociálny program.
 • Základná mesačná mzda brutto :  
 • Začiatočník:      740 - 1000 EUR/mesiac
 • S praxou:          783 – 1100 EUR/mesiac
 • Špecialista:     1060 – 1350 EUR/mesiac
 • Svoj profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry (novidea@novidea.sk)
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Stavebný majster

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje