zobraziť i archív

Client relationship manager

Manažment
Klub akcionárov VSS
Košice
12. 5. 2023
 • VŠ vzdelanie, prednostne so zameraním na ekonomiku a/ alebo administratívu,
 • minimálne 3 ročná pracovná prax, skúsenosti v oblasti customer service vítané,    
 • podmienkou je aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, 
 • pokročilá úroveň práce s PC (MS Office),
 • VP sk. B – aktívny vodič,
 • dobrá časová disponabilita. 
 • Kultivovaný, samostatný, flexibilný a komunikatívny typ s presvedčivými organizačnými schopnosťami, ktorý dobre znáša stres, ovláda pravidlá spoločenského správania a má reprezentatívne a profesionálne vystupovanie.

Zodpovednosť za vzťahový manažment a za chod back office Klubu akcionárov VSS, t.j. :

 • proaktívna komunikácia, formovanie a rozvíjanie vzťahov s členmi Klubu, 
 • starostlivosť o nových členov Klubu,
 • pracovné stretnutia s členmi a operatívne riešenie príležitostí, 
 • vedenie administratívnej agendy, príprava podkladov na zasadnutia orgánov a  aktivity organizované Klubom (odborné konferencie, diskusie, projekty),  
 • participácia na marketingových aktivitách Klubu akcionárov (napr. https://www.rtvs.sk/voda-spieva/o-projekte)
 • kompetentné vybavenie obchodnej korešpondencie a e-mailov.
 • Atraktívna pracovná príležitosť pre ambicióznu kandidátku, ktorá sa potrebuje sebarealizovať a môže sa naplno venovať svojej práci, 
 • priaznivé podmienky pre odborný a osobnostný rast,
 • kvalitné materiálne podmienky na výkon práce.
 • 1300 EUR  plus ročný bonus vo výške max ročnej mzdy
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry.
 • V texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • 1. kolo výberového konania sa uskutoční v Poprade.

Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM

Nasleduje: Obchodný zástupca

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje