Výrobný priemysel
Popradský región
31. 7. 2023
Výrobný priemysel
Poprad
2. 8. 2023
Výrobný priemysel
Popradský región
31. 7. 2023
PhDr. Peter KUCEK
 
Mgr. Lujza KUCEKOVÁ

 

Personálna agentúra PhDr. Peter KUCEK NOVIDEA, vznikla v roku 1992. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami a kontaktmi, kvalitnou metodologickou výbavou a progresívnym know-how. Odbornosť pracovného tímu sa permanentne obohacuje o najnovšie teoretické poznatky a rozvíja aj vďaka vlastnému výskumu a odbornej publikačnej činnosti. Samozrejmosťou je striktné dodržiavanie etických princípov a svedomitá práca. Od 1.1.2009 sa spoločnosť transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Svoje služby poskytuje NOVIDEA, s.r.o. v 2 divíziách :

I. PERSONÁLNE PORADENSKÁ AGENTÚRA
II. NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE – AMBULANCIA V ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROCH :

- Klinická psychológia
- Pracovná a organizačná psychológia
- Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia

 

Naša vízia

Byť tu aj o 100 rokov ako prospešná a dôveryhodná inštitúcia.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

Vysoká odbornosť
Pracovitosť
Morálnosť

Naša obchodná taktika:

Poskytovať tak kvalitné služby, aby nás naši klienti odporúčali druhým – našou reklamou musí vždy byť náš spokojný klient.

 

OCENENIA

2017
NOVIDEA, s.r.o.
FINALISTA
Najlepší výberový proces
2017 v kategórii Malé
personálne agentúry
2016
NOVIDEA, s.r.o.
FINALISTA
Najlepší výberový proces
2016 v kategórii Malé
personálne agentúry
2015
NOVIDEA, s.r.o.
3. miesto
Najlepší výberový proces
2015 v kategórii Malé
personálne agentúry
2013
NOVIDEA, s.r.o.
TOP 10
Najlepší výberový proces
2013 v kategórii Malé
personálne agentúry
2012
NOVIDEA, s.r.o.
2. miesto
Najlepší výberový proces
2012 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Malé personálne agentúry
2011
NOVIDEA, s.r.o.
TOP 10
Najlepší výberový proces
2011 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Malé personálne agentúry
2010
NOVIDEA, s.r.o.
v TOP 10
Najlepší výberový proces
2010 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Personálne agentúry
2009
NOVIDEA, s.r.o.
3. miesto
Najlepší výberový proces
2009 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Personálne agentúry
2009
Lujza Kuceková
v TOP 10
Najlepší výberový proces
2009 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Konzultanti
2008
Lujza Kuceková
TOP 10
Najlepší výberový proces
2008 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Konzultanti
<<
>>
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje