Spať na:
2015
NOVIDEA, s.r.o.
3. miesto
Najlepší výberový proces
2015 v kategórii Malé
personálne agentúry
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje