Spať na:
2009
Lujza Kuceková
v TOP 10
Najlepší výberový proces
2009 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Konzultanti
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje