Psychologické vyšetrenie

cena s DPH

 Vodič / inštruktor - individuálne vyšetrenie

70,00 EUR

 Vodič / inštruktor - skupinové vyšetrenie

55,00 EUR

 Vodič s právom prednostnej jazdy

75,00 EUR

 Výkon práce v bezpečnostnej službe

50,00 EUR

 Zbrojný preukaz

80,00 EUR

 Posúdenie zamestnanca pre prácu s deťmi

55,00 EUR 

 Odborné poradenstvo pre vodičov

200,00 EUR

 Individuálne profesijné poradenstvo

60,00 EUR

 
  • Ceny sú uvedené vrátane DPH
  • Naším klientom, ktorí u nás opakovane absolvujú psychologické posúdenie, poskytujeme zľavu.

.

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje