Psychologické vyšetrenie

cena s DPH

 Vodič / inštruktor 

65,00 EUR

 Vodič s právom prednostnej jazdy

85,00 EUR

 Výkon práce v bezpečnostnej službe

60,00 EUR

 Zbrojný preukaz

80,00 EUR

 Posúdenie zamestnanca pre prácu s deťmi

65,00 EUR 

 Odborné poradenstvo pre vodičov

240,00 EUR

 Rehabilitačný program pre mladých vodičov

        200,00 EUR 

 

 
 
  • Ceny sú uvedené vrátane DPH
  • Naším klientom, ktorí u nás opakovane absolvujú psychologické posúdenie, poskytujeme zľavu.

.

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje