ČO HOVORÍ ZÁKON? 

Psychologické posúdenie pracovníkov na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti  súkromnými bezpečnostnými službami je stanovené podľa zákona č. 473/2005 Z. z. a podľa vyhlášky MZ SR 33/2006 Z.z. (o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami, účinnej od: 15.2.2006 - viac info

 

 

AKO SA OBJEDNAŤ.

Svoju prácu si organizujeme tak, aby ste u nás nemuseli zbytočne čakať. Objednajte sa preto prosím, dopredu na telefonickom čísle  052/77 221 91 alebo 0905 621 986.

Psychologické vyšetrenia realizujeme denne, spravidla o 8,00 hod ráno a o 13,00 hod popoludní, prípadne po dohode v inom, Vám vyhovujúcom čase.

ČO SI PRINIESŤ. 

Prineste si občiansky preukaz  a okuliare, ak ich používate. 

Nezabudnite, že v psychologických testoch sa odzrkadlí Vaša prípadná únava alebo potuženie sa alkoholom. Príďte oddýchnutí, nie po nočnej zmene.

AKÁ JE CENA?

Aktuálny cenník nájdete v sekcii cenník.

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje