Skonštruovali a vydali sme originálnu metodiku posudzovania psychickej spôsobilosti vodičov, Oranžovú metodiku (OrMet).
Metodika je schválená SKP pre používanie v dopravno- psychologickej praxi.

Viac info

     

OrMet si môžete u nás objednať a zakúpiť.

Viac info

         

Venujeme sa aj teoretickej a výskumnej práci. V posledných rokoch hlavne v odbore dopravnej psychológie.

Viac info

     

Na prečítanie
Ak Vás zaujímajú naše odborné názory, ponúkame Vám na ukážku jeden z našich posledne publikovaných príspevkov.

Viac v článku

 

Oranžová metodika je komplexom psychodiagnostických nástrojov určených na posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov. Má uplatnenie tak pri ich periodických vyšetreniach (Vyhl. MV, Zb.z.č. 413/2010 ) ako aj pri posudzovaní vodičov, ktorí sa dopustili závažnejších dopravných priestupkov.

  • ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA ORANŽOVEJ METODIKY (OrMet)
  • ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA SPOTREBNÉ ČASTI (OrMet)
  • Cenník

Vodiči zachytení pod vplyvom alkoholu a diagnostikovaní ako nedisciplinovaní konzumenti bez symptómov závislosti sú povinní absolvovať odborné poradenstvo. Autori argumentujú, že ich liečba formou kontrolovaného pitia je odborne neopodstatnená a neetická. Adekvátny je edukatívne-tréningový program zameraný na úpravu ich postojov a dopravného správania.

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Melina

Pasell

SAD Poprad

Terichem

Total Money

 

Mesto Poprad

Lindstrom

Slovenské farmárske družstvo

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje