Výrobný manažér pre severovýchodné Slovensko

Manažment
slovenská podnikateľská skupina
prešovský kraj
29.3.2019
 • VŠ vzdelanie technického zamerania – SPU Nitra vítaná,
 • minimálne 5 ročná odborná prax vo výrobnej a / alebo poľnohospodárskej sfére,
 • skúsenosti s uplatňovaním progresívnych nástrojov riadenia, s projektovým riadením, s riadením ľudských zdrojov a s  manažmentom zmien,
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou, 
 • práca s PC (Word, Excel) na dobrej  úrovni,
 • aktívny vodič.
 • Samostatný, angažovaný a výkonovo zameraný typ s proaktívnym prístupom, výbornými organizačnými a riadiacimi schopnosťami, ktorý má dobré technické myslenie, dokáže optimalizovať procesy a presadiť zmeny a má aj autentický vzťah ku poľnohospodárstvu.    
 • Podieľanie sa na vytvorení výrobnej oblasti severo-východné Slovensko t.j.:  
 • riadenie výrobných a technických procesov poľnohospodárskych podnikov patriacich do danej oblasti (do 7 podnikov),
 • spoluzodpovednosť za implementáciu schválenej stratégie a plnenie biznis plánov pre zverené podniky,
 • analýza, optimalizácia a štandardizácia výrobných procesov,
 • optimalizácia prevádzkových nákladov,
 • spolupráca na riadení významných projektov v rámci zverenej oblasti,
 • aktívna spolupráca s finančným manažérom pre danú oblasť.

 

 • Naším klientom je slovenská podnikateľská skupina, jej centrálne sídlo je v Bratislave.  

 

 • Zamestnanie v etablovanej a rozvíjajúcej sa spoločnosti,
 • priaznivé podmienky sa sebarealizáciu a participácia na budovaní stratégie  spoločnosti,
 • perspektíva kariérneho rastu,
 • dobrý kolektív a profesionálny tím,
 • služobné vozidlo.

 

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry.
 • V texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • 1. kolo výberového konania sa uskutoční v Poprade.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Inžinier kvality

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje