zobraziť i archív

Výkonný manažér skupiny, ktorá poskytuje služby v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

Manažment
Aurel Clinic
Poprad
18. 11. 2022
 • VŠ vzdelanie so zameraním na ekonomiku a/alebo manažment,
 • preukázateľné skúsenosti s riadením činností podnikateľského subjektu (ekonomika, personalistika, marketing,  prevádzka,..)
 • prax a znalosť procesov v oblasti zdravotníctva a / alebo sociálnych služieb výhodou
 • dobrá zorientovanosť v legislatíve  a ekonomike,   
 • znalosť progresívnych nástrojov riadenia spoločnosti,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • pokročilá úroveň práce s PC, 
 • Samostatný, riadiaci a zodpovedný typ, ktorý má zmysel pre poriadok a systém, dokáže analyzovať, optimalizovať a implementovať procesy, je výsledkovo orientovaný a má profesionálny prístup k práci.

Zodpovednosť za  efektívne manažovanie skupiny, ktorá poskytuje služby v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, t.j. :   

 • riadenie, kontrola a realizácia všetkých činností spoločnosti (ekonomických, prevádzkových, právnických, obchodných, marketingových),
 • analytické činnosti v oblasti ekonomických ukazovateľov  a následné vyhodno-covanie podkladov za účelom zefektívnenia procesov a optimalizácie  chodu pracovísk a ich efektívneho fungovania,
 • riešenie personálnych otázok – výberové konania, komunikácia s personálom,
 • komunikácia s externými partnermi (zdravotné poisťovne) a operatívne riešenie problémov,
 • vedenie obchodných jednaní s dodávateľmi, odberateľmi a inštitúciami, vyjednávanie zmluvných podmienok s klientmi a partnermi,
 • participácia na príprave marketingových plánov,
 • reprezentácia spoločnosti, vystupovanie v mene spoločnosti
 • Naším klientom je novovybudovaná skupina ambulancií AUREL CLINIC, ktorá poskytuje služby v oblasti stomatológie a ortopédie :   
 • 3 stomatologické ambulancie (Poprad, Ružomberok, Liptovský Mikuláš),
 • špecializovaná klinika pre dospelých v odbore ortopédia a športová traumatológia v Poprade
 • www.aurelclinic.sk
 • Súčasťou skupiny sú aj Domovy pre seniorov  so sídlom v Poprade, Ružomberku a Dolnom Piale.
 • Pre skúseného manažéra zaujímavá príležitosť na sebarealizáciu,
 • samostatný výkon manažérskych činností s možnosťou optimalizovať procesy a prispieť k rastu rozvíjajúcej sa spoločnosti,
 • osobnejšie vzťahy a úzka spolupráca s majiteľmi, 
 • flexibilný pracovný čas,
 • motivujúce odmeňovanie zodpovedajúce výkonom

 

Nástupný plat:

 • 1500 EUR  + pohyblivá zložka naviazané na stanovené ciele,
 • výška nástupného platu bude závislá od skúsenosti kandidáta,
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk 
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje