Technológ

Výrobný priemysel
Schüle Slovakia, s.r.o.
Poprad
16.8.2017
 • VŠ vzdelanie - strojnícka, prípadne hutnícka alebo elektrotechnická fakulta,
 • podmienkou je prax a skúsenosti so strojárskou výrobou, technológiami a s materiálmi,
 • aktívna znalosť nemeckého jazyka, anglický jazyk je výhodou,
 • znalosť práce s PC (MS Office) a CAD na pokročilej úrovni.
 • Samostatný, zodpovedný a flexibilný typ s kvalitným technickým myslením, analytickým prístupom k riešeniu problémov a s autentickým vzťahom k výrobným technológiám.
 • Analýza, prehodnocovanie a optimalizácia výrobných procesov a výrobných zariadení,
 • poskytovanie technickej podpory pre výrobné oddelenie,
 • identifikácia chýb vo výrobnom procese a a zariadení a nachádzanie vhodných riešení na ich odstránenie,
 • technická podpora pri nábehu nových výrobkov a projektov do výroby,
 • riadenie a vedenie optimalizačných projektov , zavádzanie nových procesov a technológií.
 • Naším klientom je Schüle Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel a pre pneumatické riadiace systémy.

   

 • Prihlášku a profesijný životopis v slovenskom a nemeckom jazyku pošlite na adresu agentúry.
 • V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.
 • Chemosvit

  Chemosvit Strojchem

  Consumer finance holding

  CRW

  Darian obchod

  Diamon

  Embraco

  Eurostyle Systems

  Global garden products

  Hengstler

  Melina

  Pasell

  SAD Poprad

  Terichem

  Total Money

   

  Mesto Poprad

  Lindstrom

  Slovenské farmárske družstvo

  Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje