Technológ

Spať na: Lean manager
Výrobný priemysel
Schüle Slovakia, s.r.o.
Poprad
15.9.2017
 • VŠ vzdelanie - strojnícka, prípadne hutnícka alebo elektrotechnická fakulta,
 • podmienkou je prax a skúsenosti so strojárskou výrobou, technológiami a s materiálmi,
 • aktívna znalosť nemeckého jazyka, anglický jazyk je výhodou,
 • znalosť práce s PC (MS Office) a CAD na pokročilej úrovni.
 • Samostatný, zodpovedný a flexibilný typ s kvalitným technickým myslením, analytickým prístupom k riešeniu problémov a s autentickým vzťahom k výrobným technológiám.
 • Analýza, prehodnocovanie a optimalizácia výrobných procesov a výrobných zariadení,
 • poskytovanie technickej podpory pre výrobné oddelenie,
 • identifikácia chýb vo výrobnom procese a a zariadení a nachádzanie vhodných riešení na ich odstránenie,
 • technická podpora pri nábehu nových výrobkov a projektov do výroby,
 • riadenie a vedenie optimalizačných projektov , zavádzanie nových procesov a technológií.

Naším klientom je Schüle Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel a pre pneumatické riadiace systémy.

 

 • Prihlášku a profesijný životopis v slovenskom a nemeckom jazyku pošlite na e mailovú adresu agentúry:  novidea@novidea.sk
 • V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Melina

Pasell

SAD Poprad

Terichem

Total Money

 

Mesto Poprad

Lindstrom

Slovenské farmárske družstvo

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje