Stavebný majster - stavbyvedúci

Spať na: Inžinier kvality
Stavebníctvo
StavTatry, s.r.o.
Poprad
29.1.2020

• SŠ/ VŠ so stavebným zameraním,
• podmienkou je prax v odbore, skúsenosti s riadením ľudí na stavbe a s tvorbou rozpočtov,
• dobrá orientácia v stavebnej dokumentácii,
• odborná spôsobilosť pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor vítaná,
• pokročilá úroveň práce s PC,
• aktívna vodičská prax.
• Zodpovedný, samostatný, flexibilný a výsledkovo orientovaný typ, s autentickým vzťahom ku stavebníctvu a s veľmi dobrými organizačnými a riadiacimi schopnosťami.
Bydlisko prednostne v podtatranskom regióne.

Zodpovednosť za koordináciu a riadenie stavebných zákaziek, ktoré sa realizujú v rámci celej SR, t.j. :
• výber subdodávateľov, vedenie obchodných a cenových rokovaní o subdodávateľských zmluvách,
• vedenie skupiny stavebných robotníkov a kooperácia so subdodávateľmi, organizácia porád s dotknutými stranami projektov, stavebným dozorom, subdodávateľmi, internými zamestnancami, navrhovanie a realizácia opatrení za účelom efektívneho dosiahnutia realizácie projektov,
• vypracovávanie finančných rozpočtov a časových harmonogramov výstavby jednotlivých projektov a efektívne riadenie interných nákladov,
• odsúhlasovanie objednávok a následne prijatých faktúr za prijaté materiály a služby od subdodávateľov,
• operatívne riešenie problémov, ohrozujúcich vecné alebo časové plnenie finančných rozpočtov a časových harmonogramov projektov.
• súčasťou náplne práce sú pracovné viacdňové výjazdy na miesto realizácie zákazky v rámci celého Slovenska.

Naším klientom je špecializovaná stavebná spoločnosť Stavtatry, s.r.o. Poprad
(www.stavtatry.sk).

• Zázemie etablovanej stavebnej spoločnosti so sídlom v Poprade, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2004, menší kolektív, kde sú osobnejšie vzťahy a užšia spolupráca,
• možnosť realizovať sa vo vyštudovanom odbore a uplatniť svoje doterajšie odborné skúsenosti.

Ponúkaný plat : 1500 eur brutto + pohyblivá zložka

• Svoj životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk.
• V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
• Prihlásených kandidátov budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.
• Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje