zobraziť i archív

Správca a údržbár bytových a nebytových priestorov - možný aj skrátený úväzok

Obchod , služby
majitelia bytových a nebytových priestorov
Poprad
25. 1. 2021
 • SŠ/VŠ  vzdelanie technického zamerania – aj vitálny dôchodca,  
 • technické myslenie a manuálna zručnosť,  
 • skúsenosti s bežnými údržbárskymi prácami, 
 • znalosť legislatívy spojenej so správou budov ( PO, BOZP, revízie...)
 • aktívna vodičská prax, vlastné auto dočasne k dispozícii na výkon práce výhodou (do septembra 2021) , 
 • Zodpovedný, pracovitý, samostatný a spoľahlivý človek so zmyslom pre systém a poriadok, ktorý si dokáže dobre zorganizovať svoju prácu.
 • Bydlisko v Poprade a blízkom okolí.

Zodpovednosť za správu a údržbu obchodných priestorov a privátnych nehnuteľností, t.j.

1. Obchodné centrum :

 • Každodenné kontrola chodu kotolne,
 • zabezpečovanie čistoty objektu, odvozu komunálneho odpadu a recyklovateľných zdrojov,
 • každodenné upratovanie obchodných priestorov, vrátane údržby prístupovej cesty do garáže počas zimného obdobia,
 • pravidelná kontrola stavu zariadení a operatívne odstraňovanie technických porúch,
 • v prípade potreby odbornejších zásahov zabezpečenie externej firmy,
 • zabezpečovanie vykonávania pravidelných revízií a kontrol rozvodov a zariadení v zmysle platnej legislatívy,
 • zodpovednosť za zabezpečovací systém,
 • zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie budovy,
 • zabezpečovanie zaškolenia BOZP personálu obchodných prevádzok, ktoré v budove sídlia,   
 • dôsledné vedenie dokumentácie, ktorá je legislatívne vyžadovaná,
 • príjem tržby z jednotlivých prevádzok,
 • nákup spotrebného materiálu,
 • manipulácia s tovarom – dovoz/ odvoz 

 2. Obytný dom / víkendový dom :

 • Starostlivosť o exteriér domu, t.j. kosenie, polievanie trávnika, orezávanie stromov,strihanie živého plota, údržba osvetlenia,
 • starostlivosť o bazén,
 • odhŕňanie snehu,
 • údržbárske činnosti a drobné stavebné úpravy podľa potreby, event. v súčinnosti s externými dodávateľmi,
 • starostlivosť o auto ( odvoz do servisu, čistenie..), 
 • zabezpečovanie servisu a pravidelných revízií technických zariadení (kotol, komíny...)
 • Naším klientom sú majitelia bytových a nebytových priestorov v centre Popradu. 
 • Pre vitálneho dôchodcu príležitosť zmysluplne tráviť čas a privyrobiť si,
 • priateľské prostredie a osobný prístup majiteľov,
 • flexibilný pracovný čas,
 •  od 09/2021  k dispozícii na výkon práce služobné auto
 • v závislosti od dohodnutého pracovného úväzku, základná mzda 700 - 1000 EUR brutto.  
 • Životopis pošlite prosím, čo najskôr na e mailovú adresu agentúry. 
 • V liste uveďte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje