Riaditeľ/-ka súkromnej MŠ Krásne Sady

Spať na: Elektroúdržbár
Manažment
Krásne Sady
Mlynica, okr. Poprad
8.4.2019
 • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, t.j. : 
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore predškolská pedagogika, resp. akceptovateľný je aj iný pedagogický odbor ( napr. učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ) , ak stredoškolské vzdelanie je ukončené v odbore predškolská pedagogika, 
 •     1. atestácia v odbore predškolská pedagogika je podmienkou, 
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 
 • znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy potrebnej pre riadenie MŠ, 
 • občianska bezúhonnosť, 
 • skúsenosti s uplatňovaní metód alternatívneho vzdelávania a s lesnou pedagogikou sú veľkou výhodou, 
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), 
 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná,  
 • znalosť ruského jazyka vítaná. 
 • Veľmi dobré komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti. 
 • Kultivovaný, spoľahlivý a zodpovedný typ človeka s príjemným vystupovaním, ktorý vníma svoju prácu ako poslanie a má úprimný vzťah k deťom, aj ku prírode.
 • Koncepčné riadenie súkromnej materskej škôlky, ktorá  je situovaná v lesnom prostredí a  funguje na princípoch lesnej pedagogiky a rešpektujúcej komunikácie, t.j. : 
 • realizácia vzdelávacieho programu v lesnom a prírodnom prostredí (deti vo veku 3-6 rokov, kapacita 20 detí.), 
 • uplatňovanie alternatívnych  metód vzdelávania a tvorivé aktivity s využívaním prírodných materiálov,
 • participácia na optimalizácii vzdelávacieho konceptu.  
 • Naším klientom je AZOR, s.r.o., spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, stálym zázemím a jasnou perspektívou do budúcnosti (www.azor.sk).
 • Po dlhoročnom fungovaní v retailovom sektore, na ktorom vyrástla, postupne začala zameriavať svoju pozornosť na development a prenájom nehnuteľností.
 • Od roku 2013 sa tretím pilierom firmy stali nové technológie a hlavne ich implementácia v praxi.
 • Aktuálne spoločnosť realizuje unikátny projekt Krásne sady Mlynica ktorého súčasťou je budovanie zariadenia lesnej pedagogiky (www.krasnesady.sk).
 • Príležitosť pre sebarealizáciu v rámci unikátneho projektu lesnej pedagogiky,
 • kolektív angažovaných ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty zdravého životného štýlu a trvalo udržateľného rozvoja,  
 • tvorivá a koncepčná práca,
 • odborné školenia.
 • Odmeňovanie:  - podľa platnej legislatívy o odmeňovaní pedagogických pracovníkov (zaradenie podľa praxe a vzdelania) 
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e-mailovú adresu adresu agentúry novidea@novidea.sk.
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.
Nasleduje: Zubný lekár

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje