Referentka notárskeho úradu – zapisovateľka (zastupovanie počas MD)

Administratíva
Notársky úrad kežmarok
Kežmarok
29.5.2019
 • SŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
 • potrebné predchádzajúce skúsenosti s výkonom práce administratívneho charakteru,
 • znalosť prstokladu,
 • praktické skúsenosti s e-Govermentom vítané,
 • prax na notárskom úrade alebo na súde veľkou výhodou,
 • kvalitné ovládanie slovenského jazyka,
 • pokročilá úroveň  práce s PC (ťažiskovo Word).  
 • Zodpovedný, samostatný a flexibilný typ so zmyslom pre systém a pedantný výkon práce a s profesionálnym a kultivovaným vystupovaním.   
 • Bydlisko prednostne v Kežmarku a blízkom okolí.
 • Samostatná príprava notárskych písomností (dedičské rozhodnutia a notárske zápisnice o právnych úkonoch) podľa pokynov notára a zapisovanie pri dedičských konaniach a pri iných úkonoch notárskej agendy,
 • práca s programom Webnotar (notárske centrálne registre),
 • e-Goverment (vyhotovovanie elektronických dokumentov a ich doručovanie do elektronických schránok iných subjektov).    
 • Pracovná doba 8.00-16.00 hod

Naším klientom je Notársky úrad JUDr. Jaroslava Lišku, Kežmarok.  

 • Zamestnanie v kultivovaných podmienkach zabehnutého notárskeho úradu,  
 • korektný prístup a priateľský kolektív,
 • priaznivá pracovná doba pre matku s deťmi.
 • Ponúkaný plat : mesačný plat brutto 600 EUR + pohyblivá zložka v závislosti od praxe a podávaných výkonov. 

 

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry. V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po uzávierke a vyhodnotení prihlášok budú prihlásené kandidátky informované o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje