Primár interného oddelenia

Zdravotníctvo
Nemocnica s poliklinikou Mudr. A .Stodolu
Liptovský Mikuláš
18.1.2019
 • VŠ vzdelanie – lekárska fakulta, špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení  (§ 81),
 • minimálne  6 ročná odborná zdravotnícka prax,  
 • riadiace skúsenosti vítané.  
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • užívateľská znalosť práce s PC,
 • morálna bezúhonnosť.  
 • Angažovaný a zodpovedný typ s veľmi dobrými komunikačnými, organizačnými  a riadiacimi schopnosťami, ktorý dokáže motivovať podria-dených a má  dobrú odolnosť voči záťaži.
 • Zodpovednosť za riadenie interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou (14 lekárov, 1 vedúca sestra a personál oddelenia),
 • výkon lekárskej praxe v odbore,  
 • spolupodieľanie sa na pravidelnom vzdelávaní zamestnancov v odbore,
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami v LNsP.  
 • Naším klientom je Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
 • Samostatná a zodpovedná práca v atraktívnom  prostredí Liptova,
 • poskytnuté ubytovanie a miesto na parkovanie,
 • viaceré príspevky zo sociálneho  fondu podľa zásad schválených v kolektívnej zmluve
 • Príjem : základný plat brutto 2098 EUR; celkový mesačný príjem s príplatkom za riadenie a so službami  cca  4000 EUR.

   

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry novidea@novidea.sk  
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľ zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje