Primár gynekologicko pôrodníckeho oddelenia

Spať na: Zubný lekár
Zdravotníctvo
NsP Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
2.4.2019
 • VŠ vzdelanie – lekárska fakulta, špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení  (§ 81),
 • minimálne  6 ročná odborná zdravotnícka prax,  
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • užívateľská znalosť práce s PC,
 • morálna bezúhonnosť,  
 • riadiace skúsenosti vítané.  
 • Angažovaný a zodpovedný typ s veľmi dobrými komunikačnými, organizačnými  a riadiacimi schopnosťami, ktorý dokáže motivovať podria-dených a má  dobrú odolnosť voči záťaži.
 • Zodpovednosť za riadenie gynekologicko pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici s poliklinikou (6 lekárov, 1 vedúca sestra a personál oddelenia),
 • výkon lekárskej praxe v odbore,  
 • spolupodieľanie sa na pravidelnom vzdelávaní zamestnancov v odbore,
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami v LNsP.  
 • Naším klientom je Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši


 

 • Odborná sebarealizácia, samostatná a zodpovedná práca v atraktívnom  prostredí Liptova,
 • poskytnuté ubytovanie a miesto na parkovanie,
 • viaceré príspevky zo sociálneho  fondu podľa zásad schválených v kolektívnej zmluve
 • Ponúkaný plat : základný plat brutto 2195 EUR, celkový mesačný príjem s príplatkom za riadenie a so službami cca  4000 EUR  

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry novidea@novidea.sk  
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľ zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje