Obchodný riaditeľ najväčšieho regionálneho mediálneho domu

Obchod , služby
KE:DNES
Košice
31.5.2017
VŠ vzdelanie prednostne so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing alebo masmediálnu komunikáciu, podmienkou je prax v oblasti aktívneho predaja produktov alebo služieb a preukázateľné skúsenosti s riadením väčšieho obchodného oddelenia a/alebo obchodnej spoločnosti. Zorientovanosť v mediálnom prostredí vítaná. Znalosť progresívnych nástrojov riadenia a procesov predaja, pokročilá úroveň práce s PC, aktívny vodič. Vytrvalý, húževnatý a cieľavedomý profesionálny obchodník, ktorý má ambíciu participovať na vybudovaní prosperujúcej obchodnej spoločnosti a ktorý dokáže budovať a formovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a súčasne motivovať svoj obchodný tím k nadštandardným výsledkom.
Zodpovednosť za riadenie obchodného oddelenia v podmienkach najväčšieho regionál-neho mediálneho domu, ktorý dokáže klientom poskytnúť komplexné, profesionálne a individuálne riešenia ich komunikačných potrieb, t.j.: - inovuje a optimalizuje predajné procesy a systém fungovania obchodného oddelenia, - strategicky plánuje a stanovuje obchodné ciele - organizuje prácu obchodného tímu (8 osôb), motivuje a koučuje ich tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele, - udržiava kontakty so strategickými zákazníkmi a realizuje akvizíciu nových kľúčových zákazníkov, vedie obchodné rokovania, - zabezpečuje supervíziu kľúčových projektov v spolupráci so všetkými oddeleniami v rámci spoločnosti
Zázemie spoločnosti, ktorá má vytvorené podmienky na to, aby mohla zákazníkom poskytnúť komplexné riešenia v oblasti ich komunikačných potrieb, ktorá vyznáva hodnotu lokál patriotizmu, hájenia záujmov čitateľov/ divákov a profesionality. Kvalitné materiálne podmienky pre výkon práce, odmeňovanie zodpovedajúce výkonom, bez horného limitu.
Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry. V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície. Po vyhodnotení prihlášok budeme všetkých kandidátov informovať o ďalšom postupe. Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Melina

Pasell

SAD Poprad

Terichem

Total Money

 

Mesto Poprad

Lindstrom

Slovenské farmárske družstvo

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje