zobraziť i archív

Nástrojár

Výrobný priemysel
HENGSTLER, s.r.o.
Kežmarok
18. 4. 2022
 • SOU bez maturity / SŠ s maturitou  so zameraním na strojárstvo,
 • znalosť postupov obrábania kovových, nekovových materiálov; znalosť obsluhy univerzálnych obrábacích strojov;
 • znalosť základných meracích metód pre obrábanie;
 • znalosť fyzikálnych vlastností kovových materiálov
 • skúsenosti s výrobou/úpravou foriem, strižných nástrojov, prípravkov,
 • manuálna zručnosť,
 • dôslednosť
 • schopnosť riešiť problémy technického charakteru
• Výroba nových kovových dielov podľa výkresu, náčrtu alebo ústneho vysvetlenia,
• opracovanie existujúcich kovových a nekovových dielov podľa požiadaviek,
• tepelné spracovanie kovových dielov,
• výroba, údržba, čistenie a oprava strižných nástrojov, prípravkov a foriem podľa pracovných procesov a výkresovej dokumentácie,
• údržba a drobné opravy zverených obrábacích strojov a zariadení,
• neustále osvojovanie si najmodernejších metód obrábania,
• trvalá spolupráca s oddelením konštrukcie,
• sledovanie realizácie opráv, generálnych opráv, prijímanie nápravných opatrení ak termíny nie sú dodržané.
 • Naším klientom je nadnárodná spoločnosť Hengstler, s.r.o., ktorá sídli v Kežmarku ( www.hengstler.com)  
 • Hengstler je vedúcim výrobcom priemyselných komponentov pre aplikácie počítania a riadenia, ako sú počítadlá, časovače, rotačné snímače, priemyselné a teplotné regulátory, relé, tlačiarne a strihače. Hengstler s.r.o. je výrobným závodom pre svoju materskú firmu, ktorá sídli v nemeckom meste Aldingen. Jedná sa o plne rozvinutú výrobnú prevádzku, ktorá zahŕňa taktiež činnosti ako controlling, riadenie ľudských zdrojov, výskum a vývoj a predaj.
 • Spoločnosť Hengstler je 100% exportér pôsobiaci v elektrotechnickom priemysle na celosvetové trhy (Amerika, Európa, Ázia) so zameraním na dodávky pre automatizáciu a procesnú kontrolu ako i výrobcov strojných zariadení.
 • Hengstler je súčasťou korporácie Fortive, ktorá celosvetovo zamestnáva približne 24.000 zamestnancov a patrí do FORTUNE 500.
 • Bohatý sociálny program,
 • príspevok na dopravu
 • program osobného a odborného rastu a rozvoja, jazykové vzdelávanie, 
 • perspektíva kariérneho postupu,
 • Platové ohodnotenie : 900 EUR brutto
 • + po skúšobnej dobe prémie v priemernej výške  20%
 • Základná mzda môže byť vyššia v závislosti od skúseností uchádzača. 
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry novidea@novidea.sk  
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Kuchár v bistre

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje