zobraziť i archív

Nastavovač a obsluha ohýbacej linky

Výrobný priemysel
PAVER TADE, s.r.o.
Poprad
1. 8. 2022
 • SOU s maturitou/ SŠ vzdelanie technického zamerania, prednostne strojárstvo,  
 • prax vo výrobnom podniku, skúsenosti s obsluhou a/ alebo s  údržbou výrobných strojov výhodou, 
 • dobré technické myslenie,
 • užívateľská úroveň práce s PC (evidencia nameraných údajov). 
 • Samostatný, zodpovedný a pracovitý typ, ktorému vyhovuje práca v 2 zmennej prevádzke.       
 • Nastavovanie CNC obýbačky trubiek (1.výmena mechanických častí, 2. úprava súradníc na CNC ohýbačke )
 • meranie na 3D meracom stroji (program na meranie je hotový, iba obsluha 3D) a zápis
 • samotná výroba trubiek (vizuálna kontrola a kontrola, ukladanie do boxov)
 • vypisovanie dokumentácie
 • opravy strojov (v prípade poškodenia stroja a možností)
 • náhradná práca – jednoduchá montáž dielcov alebo prebaľovanie dielcov (v prípade väčšieho poškodenia strojov a nemožnosti pracovať na nich). 
 • Naším klientom je španielska výrobná spoločnosť PAVERTADE, s.r.o. so sídlom v Poprade, ktorá sa zaoberá výrobou  kovových výliskov pomocou postupových nástrojov pre automobilový priemysel.
 • Stabilné zamestnanie v v podmienkach menšej spoločnosti zahraničnej výrobnej spoločnosti,
 • práca na 2 zmeny (striedanie po týždni),
 • 5 dňový pracovný cyklus.

Ponúkaný plat :

 • nástupný plat 800 EUR   
 • po skúšobnej dobe zvýšenie 1050 EUR 
 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  
Nasleduje: PLC programátor

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje