Manažér dopravy

Manažment
DIAMON, s.r.o
Poprad
5.9.2017
 • SŠ/VŠ vzdelanie, prednostne so zameraním na dopravu,
 • podmienkou je predchádzajúca prax v riadení dopravy a v organizovaní linkového rozvozu,
 • skúsenosti so zabezpečovaním údržby a náhradných dielov,
 • vodičský preukaz sk. C,
 • aktívna práca s PC (Word, Excel).
 • Zodpovedný, spoľahlivý a výsledkovo orientovaný typ s veľmi dobrými organizačnými a riadiacimi schopnosťami.
 • Bydlisko prednostne priamo v Poprade – výkon práce je realizovaný v 2 zmennej prevádzke (ranná/poobedná zmena) .

 

 • Riadenie úseku dopravy a technického úseku v obchodnej spoločnosti, t.j.:
 • zodpovednosť za vozidlový park, za organizáciu dopravy, optimalizáciu rozvozov a za údržbu,
 • evidencia a výdaj PHM,
 • evidencia jázd,
 • riadenie 10-15 vodičov.
 • Výkon práce v 2 zmennej prevádzke.

 

 • Naším klientom je spoločnosť DIAMON, s.r.o., Poprad (www.diamon.sk) 
 • Zamestnanie v etablovanej a rastúcej obchodnej spoločnosti,
 • dobré  materiálne podmienky pre výkon práce,
 • adekvátne platové ohodnotenie.

 

 • Prihlášku a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry.
 • V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať po vyhodnotení prihlášok o výsledku a o ďalšom postupe.

 

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Melina

Pasell

SAD Poprad

Terichem

Total Money

 

Mesto Poprad

Lindstrom

Slovenské farmárske družstvo

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje