Inžinier kvality

Výrobný priemysel
HENGSTLER, s.r.o.
Kežmarok
12.2.2020
 • Vysokoškolské vzdelanie II. / III. stupňa technického zamerania  (elektrotech-nické, strojárske),
 • prax v oblasti kvality vo výrobnej spoločnosti aspoň 3 roky,
 • znalosť noriem ISO 9001, ISO 14001 (QMS, EMS),
 • znalosť techník riešenia problémov a štatistických metód riadenia kvality (SPC),
 • dobré technické myslenie a autentický vzťah k výrobným technológiám,
 • orientácia na detail a výsledky,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý,
 • práca s PC ( MS Office) na pokročilej úrovni
 • Riešenie dodávateľských reklamácií
 • Účasť na externých auditoch a návštevách dodávateľov, priama komunikácia s dodávateľmi
 • Spoluzodpovednosť za systém vyhodnocovania dodávateľov
 • Zodpovednosť za aktivity v rámci zabezpečenia internej kvality
 • Zodpovednosť za plánované interné audity kvality a životného prostredia
  (procesný a produktový audit)
 • Podieľanie sa na vykonávaní interných systémových auditov podľa normy ISO
 • Spoluzodpovednosť za aktivity v rámci zabezpečenia externej kvality
  (podieľanie sa na riešení zákazníckych reklamácií)
 • Spoluzodpovednosť za implementáciu nápravných opatrení vyplývajúcich z auditov, ako i interných a externých reklamácií
 • Úzka spolupráca s technikmi kvality vstupnej, priebežnej kontroly, technikmi merania, procesnými technikmi a procesnými inžiniermi
 • Podpora pri riešení interných problémov, zastavení výrob, súčasť tímu pre analýzu a definíciu koreňovej príčiny a návrhu opatrení
 • Naším klientom je nadnárodná spoločnosť Hengstler, s.r.o., ktorá sídli v Kežmarku ( www.hengstler.com)  
 • Hengstler je vedúcim výrobcom priemyselných komponentov pre aplikácie počítania a riadenia, ako sú počítadlá, časovače, rotačné snímače, priemyselné a teplotné regulátory, relé, tlačiarne a strihače. Hengstler s.r.o. je výrobným závodom pre svoju materskú firmu, ktorá sídli v nemeckom meste Aldingen. Jedná sa o plne rozvinutú výrobnú prevádzku, ktorá zahŕňa taktiež činnosti ako controlling, riadenie ľudských zdrojov, výskum a vývoj a predaj.
 • Spoločnosť Hengstler je 100% exportér pôsobiaci v elektrotechnickom priemysle na celosvetové trhy (Amerika, Európa, Ázia) so zameraním na dodávky pre automatizáciu a procesnú kontrolu ako i výrobcov strojných zariadení.
 • Hengstler je súčasťou korporácie Fortive, ktorá celosvetovo zamestnáva približne 24.000 zamestnancov a patrí do FORTUNE 500.
 • Bohatý sociálny program,
 • príspevok na dopravu
 • program osobného a odborného rastu a rozvoja, jazykové vzdelávanie, 
 • perspektíva kariérneho postupu,
 • Ponúkaný plat :

 • 1 400 EUR brutto
 • + po skúšobnej dobe prémie v priemernej výške  20%
 • vianočná prémia
 • príspevok na dopravu
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry novidea@novidea.sk  
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje