Elektroúdržbár

Výrobný priemysel
Schüle Slovakia, s.r.o.
Poprad
16.8.2019
 • SOU/ SŠ elektrotechnického zamerania,
 • podmienkou je odborná spôsobilosť min. podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • skúsenosti so strojovým zariadením,
 • základné počítačové zručnosti
 • základná znalosť nemeckého jazyka výhodou,
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh, samostatnosť, zručnosť, presnosť, spoľahlivosť.
 • Zaistenie plynulého chodu strojov a zariadení (hydraulických, elektrických a mechanických) v podmienkach výrobného závodu, t.j.
 • údržba a oprava strojov a zariadení,
 • inštalačné a elektroinštalačné práce,
 • oprava slaboprúdových zariadení,
 • odstraňovanie porúch na technických zariadeniach,
 • kontrola technologických zariadení,
 • práca v nepretržitej prevádzke (12-hod. zmeny)
   
 • Naším klientom je Schüle Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel a pre pneumatické riadiace systémy.
 • Zázemie etablovanej zahraničnej automotive spoločnosti,
 • stabilné a perspektívne zamestnanie,
 • odborný rast,
 • bezplatná doprava do zamestnania,
 • bohatý sociálny program
 • Základná mesačná mzda brutto :    

 • 620,- EUR 

 • + dochádzkový bonus (pri 100% účasti v práci = 80 EUR), 

 • + príplatok za hlučnosť (97 EUR), 

 • + zákonné príplatky za prácu cez víkend a nočné zmeny 

 • + prémie.

 • Prihlášku a profesijný životopis v slovenskom a nemeckom jazyku pošlite na e mailovú adresu agentúry (novidea@novidea.sk)
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Zubný lekár

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje