Profesionálna asistentka

Spať na: Technológ
Administratíva
Poradenská skupina
Košice
3.8.2017
 • SŠ/VŠ vzdelanie prednostne so zameraním na ekonomiku a/alebo administratívu,
 • prax na podobnej pozícii vo väčšej spoločnosti a/ alebo v zahraničí je veľkou výhodou,
 • ovládanie pravidiel spoločenskej etikety a biznis protokolu,
 • komunikatívna úroveň anglického jazyka,
 • pokročilá úroveň práce s PC (MS Office),
 • VP sk. B,
 • Ambiciózna, kultivovaná, samostatná a asertívna kandidátka s presvedčivými organizačnými schopnosťami, ktorá dobre znáša stres a má profesionálne a reprezentatívne vystupovanie.
 • Náš klient očakáva vysoko profesionálny výkon odborne – asistentských prác v podmienkach poradenskej spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny viacerých samostatných podnikov, t.j.:
 • organizovanie pracovného času generálneho manažéra,
 • priamu komunikáciu a jednanie s klientami a partnermi spoločnosti,
 • operatívne riešenie zadaných úloh a vzniknutých problémov,
 • kompetentné vybavenie obchodnej korešpondencie a e-mailov,
 • dôsledné vedenie pridelenej agendy, vyhľadávanie a spracovanie informácií a vykonávanie základných účtovných prác.
 • Pracovná doba od 9,00 hod do 17,30 hod., resp. podľa potreby.
 • Samostatná práca v prostredí profesionálne poskytovaných odborných služieb, príležitosť pre sebarelizáciu a osobnostný rast, kvalitné materiálne podmienky na výkon práce, adekvátne finančné ohodnotenie.
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry.
 • V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásené kandidátky informovať o ďalšom postupe.
 • 1. kolo výberového konania sa uskutoční v Poprade.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.
 • Chemosvit

  Chemosvit Strojchem

  Consumer finance holding

  CRW

  Darian obchod

  Diamon

  Embraco

  Eurostyle Systems

  Global garden products

  Hengstler

  Melina

  Pasell

  SAD Poprad

  Terichem

  Total Money

   

  Mesto Poprad

  Lindstrom

  Slovenské farmárske družstvo

  Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje