Psychologické vyšetrenie

cena s DPH

 Vodič / inštruktor - individuálne vyšetrenie

70,00 EUR

 Vodič / inštruktor - skupinové vyšetrenie

55,00 EUR

 Vodič s právom prednostnej jazdy

75,00 EUR

 Psychologické posúdenie spôsobilosti  vodiča na žiadosť DI  (3 priestupky)

90,00 EUR

 Výkon práce v bezpečnostnej službe

50,00 EUR

 Zbrojný preukaz

80,00 EUR

 Odborné poradenstvo pre vodičov

200,00 EUR

 Individuálne profesijné poradenstvo

60,00 EUR

 
  • Ceny sú uvedené vrátane DPH
  • Naším klientom, ktorí u nás opakovane absolvujú psychologické posúdenie, poskytujeme zľavu.

.

 

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Melina

Pasell

SAD Poprad

Terichem

Total Money

 

Mesto Poprad

Lindstrom

Slovenské farmárske družstvo

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje